Gorlicki Podokręg Piłki Nożnej w żałobie, zmarł Andrzej Rak, miał 76 lat! R.I.P.

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci członka Zarządu MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Gorlicach, przewodniczącego Komisji Dyscypliny Andrzeja Raka. Śp. Andrzej ostatnie swoje miesiące spędził na łożu walcząc z nieuleczalną chorobą, której nie dał rady. Andrzeju zapamiętamy Cię jako bardzo życzliwego, zawsze uśmiechniętego, dobrego i prawego człowieka. Spoczywał w pokoju!! R.I.P.

Rodzinie,  Najbliższym,

oraz Całemu środowisku piłkarskiemu Gorlic

wyrazy głębokiego współczucia przesyłają:  

Prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz Paweł Cieślicki

wraz z Zarządem, Prezesami klubów sportowych,

trenerami, zawodnikami i sędziami