KOMUNIKAT NR 03/KG/2023

MZPN Podokręg Piłki Nożnej Nowy Sącz KOMISJA GIER

Komunikat KG Nr  3 / KG / 23   z dnia 31 stycznia 2023 r.

PRZYPOMNIENIE PRZEPISÓW I ICH INTERPRETACJI ( MZPN KRAKOW )

W SPRAWIE DOKONYWANIA ZMIAN ZAWODNIKÓW W ZAWODACH SENIORSKICH

Odpowiadając na pytania o nowej, regulaminowej sprawie dotyczącej 7 zmian w klasie okręgowej i niższych ligach seniorów informuję, że wymieniać zawodników po przerwie można w nie więcej niż trzech przerwach (nie dotyczy bramkarza). Wymiana podczas czwartej i więcej przerw jest złamaniem uchwały PZPN i naszego regulaminu (szczegóły poniżej) skutkującej WALKOWEREM.

Celem ujednolicenia orzecznictwa w całej Małopolsce należy oprócz walkowera stosować kary finansowe dla klubu i sędziego, ale proponuję, aby były to stawki najniższe (300 zł klub, 100 zł sędzia).  Po dotychczas rozegranych meczach należy zauważyć, że kluby kontrolują zmiany, tak więc początkowo nie będzie zbyt dużych ilości dotkliwych kar, a z czasem – mam nadzieję – w ogóle. Orzecznictwo skonsultowałem z wiceprezesem MZPN, mecenasem Bartoszem Rytem. I jeszcze jedna uwaga – nie jest to podwójne karanie, bowiem przy zawodnikach nieuprawnionych karzemy walkowerem i równocześnie karą finansową.

Przewodniczący Wydziału Gier MZPN; Andrzej Godny

Podstawy prawne

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (ze zm. Uchwałą Komisji ds. Nagłych nr 13/2022 z 31.03.2022)

  • 1 ust 1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i Wojewódzkie ZPN.
  • 7 ust. 6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0-3 (0-5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:

ust. 21) drużyny, w której zostanie dokonana wymiana zawodnika/ów w trakcie większej niż dopuszczalna liczby przerw  w grze – jeśli regulamin rozgrywek wprowadza takie ograniczenie;

Regulamin MZPN IV ligi i klas niższych 2022/2023 wprowadza takie ograniczenie:

  • 13 ust. 10 10. Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich klasy okręgowej i klas niższych są uprawnione do wymiany 7 (siedmiu) zawodników: przez cały okres trwania meczu, w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową i podczas nie więcej niż trzech przerw w grze w drugiej połowie (nie dotyczy bramkarza), co ma uniemożliwić nadużywanie przepisu gry na czas.

Kary dla klubu za złamanie uchwały i regulaminu oraz sędziego asystenta nr 1 za brak kontroli procedury wymiany zawodników i brak znajomości i przestrzegania regulaminów

Uchwała nr 21/Z/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat licencyjnych

11.26) Kara pieniężna za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w statucie PZPN, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów PZPN lub innych podmiotów, pozostających w strukturach PZPN, MZPN, naruszenie norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej, a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej:

  • Klub sportowy od 300-2000 zł
  • Zawodnikom, trenerom, działaczom, menadżerom, a także sędziom piłkarskim, obserwatorom i delegatom od 100-1000 zł

PRZEPISY GRY 2022/23

ARTYKUŁ 6 – POZOSTALI SĘDZIOWIE

  1. SĘDZIOWIE ASYSTENCI

Sędzia asystent powinien również kontrolować procedurę wymiany zawodników.

POSTANOWIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DO PRZEPISÓW GRY 2021/22

ARTYKUŁ 5 – Sędzia

Regulaminy rozgrywek

  1. Zobowiązuje się sędziów do znajomości i przestrzegania regulaminów wszystkich rozgrywek, na które są delegowani.

 Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej; Antoni Ogórek