Łącko,13 luty 2021- Finał XXIX Strefowych Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej z udziałem mistrzów PPN: Gorlice-Limanowa-Nowy Targ-Nowy Sącz

XXIX Halowe Strefowe Mistrzostwa PPN: Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Nowy Sącz sobota  13 lutego 2021r.

Hala Sportowa – 33-390 Łącko Nr 865 

Terminarz Gier:

Juniorzy Starsi 
8:30Skalnik Kamionka WielkaZyndram Łącko 
8:44MordarkaGlinik Gorlice 
8:58ZyndramPPPN Nowy Targ 
9:12SkalnikMordarka 
9:26PPPN Nowy TargGlinik 
9:40ZyndramMordarka 
9:54GlinikSkalnik 
10:08MordarkaPPPN Nowy Targ 
10:22GlinikZyndram 
10:36PPPN Nowy TargSkalnik 
Juniorzy Młodsi:
11:00Galicja Nowy SączGlinik 
11:14PPPN Nowy TargSokół Słopnice 
11:30GalicjaSokół 
11:44GlinikPPPN Nowy Targ 
11:58SokółGlinik 
12:12GalicjaPPPN Nowy Targ 
Trampkarze:
12:26Piątkowa/ŁęgGorce Kamienica 
12:40PPPN Nowy TargPPN Gorlice 
12:54GorcePPPN Nowy Targ 
13:08Piątkowa/ŁęgPPN Gorlice 
13:22Piątkowa/ŁęgPPPN Nowy Targ 
14:00GorcePPN Gorlice 
Młodzicy:
14:30ZyndramPPPN Nowy Targ 
14:45SokółPPN Gorlice 
15:00ZyndramPPN Gorlice 
15:15SokółPPPN Nowy Targ 
15:30ZyndramSokół 
15:45PPN GorlicePPPN Nowy Targ 
Orliki:
16:00PPPN Nowy TargAP Bonito Limanowa 
16:15Sokoliki Stary SączPPN Gorlice 
16:30PPPN Nowy TargPPN Gorlice 
16:45SokolikiAP Bonito 
17:00PPPN Nowy TargSokoliki 
17:15AP BonitoPPN Gorlice 

 REGULAMIN

XXIX  Halowych Strefowych Mistrzostw MZPN Podokręgów Piłki Nożnej

Gorlice/Limanowa/Nowy Targ/Nowy Sącz – sezon rozgrywkowy 2020/2021

 

 1. Finały XXIX Halowych  Strefowych Mistrzostw PPN  odbędą   się w 5 kategoriach wiekowych.
 1. Każda drużyna winna przed rozpoczęciem turnieju zgłosić i uiścić wpisowe (przelew) na konto tut. Związku oraz przedstawić imienną listę zawodników uczestniczących w turnieju
 2. Zawodnikowi zgłoszonemu w składzie jednej drużyny wymienionego klubu sportowego wolno występować podczas turnieju w składzie drużyny w innej kategorii.
 3. Wszyscy zawodnicy grają na podstawie listy imiennej podpisanej przez klub, lekarza wzgl. kierownika drużyny i winni posiadać dokumenty wymagane w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN.
 4. Do ewentualnej konfrontacji zawodnicy winni posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty.
 5. Każdy trener/kierownik drużyny wzg. osoba odpowiedzialna za drużynę winna przed rozpoczęciem turnieju przedstawić organizatorowi listę imienną zawodników podpisaną przez trenera/kierownika drużyny wzg. opiekuna zespołu, na której potwierdza tożsamość zawodników, stwierdza iż zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz składają oświadczenie w imieniu całej drużyny, iż w okresie ostatnich dwóch tygodni nie byli nosicielami wirusa COVID-19, również w najbliższej rodzinie każdego zawodnika  w ostatnich dwóch tygodniach nie odnotowano wirusa COVID-19.
 6. Drużyny występują w mistrzostwach są ubezpieczeni przez organizatora i macierzysty klub.
 7. Przepisy dot. Halowych Strefowych Mistrzostw PPN:
 • czas trwania gry wynosi dla poszczególnych kategorii wiekowych wynosi 1 x 12 min
 • w grze uczestniczy jednorazowo 4 zawodników w polu + bramkarz,
 • podczas turnieju obowiązują bramki 2x3m
 • podczas gry dozwolona jest wymiana dowolnej liczby zawodników,
 • podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu bezpośredniego lub pośredniego oraz gry z autu odległość muru lub zawodnika drużyny przeciwnej wynosi  4 m,
 • rzut karny wykonywany jest w odległości 6 m od linii bramkowej
 • w przypadku niesportowego zachowania się zawodnika, sędzia może wykluczyć z gry zawodnika na okres 2 min. bez możliwości zastąpienia jego innym zawodnikiem – jednakże sędzia może karę skrócić wg. własnego uznania,
 • w przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, ukarana drużyna występuje w osłabieniu przez okres 4 min., a wykluczony zawodnik otrzymuje karę meczową lub przez Komisję Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz
 • drużyny występują w jednolitych strojach, drużyny winni posiadać minimum  dwa różnokolorowe komplety, a zawodnicy występują  w obuwiu halowym,
 • bramki nie można uzyskać bezpośrednio z wykopu lub wyrzutu przez bramkarza, rzutu z autu oraz w chwili „syreny” kończącej zawody,
 • rzut z autu wykonywany jest nogą a piłka może leżeć na parkiecie i być poza liną poczną boiska,
 • piłka odpita od sufitu, lampy itp. wznowiona jest rzutem wolnym pośrednim,
 • bezwzględny jest zakaz gry wślizgiem,
 • gra prowadzona jest bez spalonych,
 • bramkarz piłkę do gry wprowadza w dowolny sposób,
 • o kolejności w tabeli decyduje: –      ilość zdobytych punktów
  • wynik bezpośredniego spotkania
  • różnica bramek
  • ilość zdobytych bramek
  • seria rzutów karnych (po trzy), następnie aż do skutku.
  • punktacja: zgodna z FIFA / UEFA /PZPN
 1. Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, każda drużyna pamiątkowy dyplom.
 2. Wpisowe do turnieju wynosi 100 zł/drużyna.
 3. Za pozostawione rzeczy wartościowe w szatni oraz za uszkodzenia w wyposażeniu szatni jak i sali sportowej odpowiadają trenerzy lub opiekunowie poszczególnych drużyn.
 4. Wszelkie niejasności oraz spory wynikłe z przebiegu rozgrywek rozstrzygają upoważnieni przedstawiciele Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz.
 5. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 28.01.2021r.

 Nowy Sącz, dnia 28.01.2021r.                                                                               

przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz; Bogusław Klimek