„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej” – pożegnanie śp. Zbigniewa Stępniowskiego przez prezesa Pawła Cieślickiego

Uroczysta msza pogrzebowa – celebrans ks. Czesław Paszyński proboszcz parafii p/w Niepokalanej Matki Bożej 

Pożegnanie śp. Zbigniewa: w imieniu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz swoim własnym pożegnania dokonał Paweł Cieślicki prezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu

Czcigodny księże Proboszczu parafii p/w Niepokalanej Matki Bożej,  droga Rodzino pogrążona w żałobie! przedstawiciele Podokręgów Piłki Nożnej oraz klubów piłkarskich z naszego regionu i innych regionów. Przyjaciele Zbigniewa i brać piłkarska. Jako obecnemu Prezesowi Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu przyszło mi żegnać  starszego kolegę – byłego Prezesa tego Związku.

Szanowni Państwo!  Ze smutkiem przyjęliśmy   wiadomość o śmierci Zbigniewa Stępniowskiego byłego  Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu w latach 1988-2001. Całe swoje życie poświęcił dla rozwoju i popularyzacji piłki nożnej na Sądecczyźnie! Był prezesem Rady Wojewódzkiej Związków i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Nowym Sączu (wcześniej był Wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Federacji Sportu w Nowym Sączu), ławnikiem Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. W roku 1976 był współzałożycielem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, a w latach 1988 – 2001r. był jego Prezesem. Wielki sympatyk Wisły Kraków, Sandecji Nowy Sącz i wszystkich Klubów naszego regionu. W swojej bardzo bogatej pracy zawodowej był m/innymi wieloletnim członkiem Prezydium i Zarządu KO ZPN, a następnie MZPN w Krakowie, przez kilka kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego, a w latach 2008-2012 był członkiem Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN. Prekursor rozgrywek halowych o Puchar Prezesa w 5 kat. wiekowych organizowanych nieprzerwalnie od 36 lat. Współzałożyciel Rady Seniorów przy OZPN Nowy Sącz w której brał aktywny udział do samego końca. Był honorowym Prezesem OZPN Nowy Sącz oraz honorowym członkiem MZPN w Krakowie. Za swoją działalność na rzecz rozwoju sportu wśród  licznych odznaczeń  był wyróżniony  m/innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi,  Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza,  Medalem  PZPN za „Wybitne Zasługi dla Rozwoju Piłki Nożnej”,  Złotą Honorową Odznaką PZPN,  Złotą Honorową Odznaką KO ZPN/MZPN,  Złotą Honorową Odznaką LZS,  Złotą Honorową Odznaką OZPN Nowy Sącz,  Honorową Odznaką PPN w Limanowej,  Honorową Odznaką PPN w Gorlicach,  Honorową Odznaką TO ZPN Tarnów, Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim przyznanym przez Starostwo Nowosądeckie, a także w ostatnich latach Złotą Honorową Odznaką Rady Seniorów OZPN Nowy Sącz i Medalem „Ambasador Futbolu Nowosądeckiego”.

Śp. Zbigniew urodził się 8 lipca 1944 roku w Nowym Sączu. Znany, nie tylko w mieście nad Dunajcem, działacz sportowy, swą krótką przed laty przygodę zawodniczą rozpoczął w 1958 roku od trampkarzy Sandecji. Wkrótce przeniósł się jednak do nowosądeckiego Startu, w którym dotarł do zespołu seniorów. W latach 1959-1963 występował w drużynach różnych kategorii wiekowych rozegrał w tym klubie około 80 spotkań. Kontynuowanie boiskowych występów przerwały mu studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po powrocie do Nowego Sącza podjął pracę w PZU, po czym poświęcił się działalności w sporcie. W latach 1973-1976 działał w Komisji Szkolenia w Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu. W roku 1976 był współzałożycielem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu, a w roku 1988 już jako prezes stanął na czele Stowarzyszenia i pełnił ją nieprzerwanie do 2001 roku.  Od roku 1976 był zatrudniony w Wojewódzkiej Federacji Sportu, a następnie w Radzie Okręgowej Związków i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Nowym Sączu. Do końca aktywny działacz Rady Seniorów przy MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu.   Zmarł w sądeckim szpitalu 24 listopada br. Był wspaniałym, uczynnym człowiekiem! Niezawodnym przyjacielem w każdej sytuacji! Zawsze wesoły, pogodny, wnosił radość i dobroć do naszego życia! 

Drogi Zbyszku – To dzięki Tobie zostanie zachowana od zapomnienia historia rozwoju sportu na Sądecczyźnie,

dziękuję księdzu , delegacjom z Podokręgów Piłki Nożnej , zakładom pracy, prezesom i przedstawicielom klubów sportowych, piłkarzom, przyjaciołom i wszystkim uczestnikom pogrzebu.

Zbysiu ! – żegnaj Piłkarzu, Działaczu, Prezesie Kolego i Przyjacielu – spoczywaj w spokoju !

(Paweł Cieślicki – prezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu)

Czuwanie przy Urnie śp. Zbigniewa

Hołd oddali: Podhalański Podokręg Piłki Nożnej na czele z prezesem Janem Kowalczykiem

MZPN Podokręg Piłki Nożnej w Limanowej na czele z prezesem Stanisławem Strugiem

Rada Seniorów MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu

W ostatnią drogę śp. Zbigniewa nie zapomnieli zawodnicy Sandecji

Ostatnie pożegnanie śp. Zbigniewa

Rozległa się muzyka „Cisza”  podczas złożenia Urny do grobu