Rada Seniorów MZPN PPN Nowy Sącz pożegnała lato 2022 przy wygłoszonej Laudacji na cześć Jubilata powitała Jesień 2022

Na tegoroczne zakończenie lata 2022 – Rada Seniorów MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu zorganizowała spotkanie, w którym głównym Jego bohaterem był szef sądeckiej Rady – Jerzy Leszczyński, który właśnie w tych dniach obchodzi 60-lecie swojej działalności w sportowej, w; piłce nożnej, saneczkarstwie i rajdach samochodowych. W związku z powyższym,  na ten przepiękny Jubileusz Zarząd MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu wystąpił do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej o przyznanie najwyższego odznaczenia jakim jest niewątpliwie ZŁOTY MEDAL PZPN za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej przesyłając list do PZPN o treści:

Pan Jerzy Leszczyński, były sponsor, wiceprezes oraz kierownik I zespołu  (ówczesnego KKS) obecnie MKS Sandecja Nowy Sącz, były wieloletni członek Zarządu ówczesnego OZPN Nowy Sącz, obecnie MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu, były wielokrotny delegat na walne zjazdy PZPN, przez okres 60 lat związany nie tylko ze środowiskiem piłkarskim Sandecji czy Sądecczyzny, Polskim Związkiem Sportów Saneczkowych ale i z Polskim Związkiem Motorowym.  Były sędzia międzynarodowy sportów saneczkarskich oraz rajdów samochodowych, jak i na ówczesne czasy instruktor piłki nożnej.  Były właściciel Firmy „Lach”. Bardzo wiele lat poświęcił również saneczkarstwu i rajdom samochodowym. Za swoją pracę na rzecz; Polskiego i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz byłego OZPN Nowy Sącz a obecnie MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu  otrzymał wiele medali i odznaczeń. Przez całe swoje dorosłe życie niezwykle zaangażowany w rozwój swojego ukochanego klubu „Sandecja” Nowy Sącz.  Organizator niezliczonej ilości imprez sportowych i kulturalnych. Wielki społecznik. Na każde powołanie przy organizacji imprez o charakterze sportowym względnie kulturalnym dał się poznać jako osoba kompetentna, łatwo dostosowująca się do nowych okoliczności, która potrafi przezwyciężyć nieoczekiwane trudności. Zawsze wykazywał i wykazuje  się ogromną wiedzą profesjonalną, niezbędną do wykonania funkcji którą się Jemu powierzy. Obecnie Pan Jerzy Leszczyński jest wiceprezesem MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu oraz prezesem Rady Seniorów. Swoją osobowością potrafi dotrzeć do każdego człowieka  osobiście i rozwiązać  „problem”, znajdując odpowiedni sposób, nawet w skomplikowanych sytuacjach, skutecznie oceniając ryzyko i przewidując z nim związane korzyści i straty. W trakcie wykonywania zadań jako członek naszej organizacji   zawsze stara  się osiągnąć jak najlepsze wyniki w pracy  i nie zadawala  się prostymi i dostępnymi rozwiązaniami. Jest osobą bardzo odpowiedzialną, skrupulatną, punktualną,  staranną  a przy tym  także dobrze pracującą w zespole. Przez ostatnie lata pomimo borykający się z poważną chorobą,   nie zwalnia tempa ani wielkiego swojego zapału w pracy społecznej,  niejednokrotnie wykazując  się wysokimi kompetencjami zawodowymi, co do wykonywania powierzonych mu zadań, które wymagają profesjonalizmu, odpowiedzialności, komunikatywności i doświadczenia w branży.

Spotkanie Rady Seniorów odbyło się  w posiadłości prezesa Jerzego, podczas którego w imieniu wszystkich członków R.S. p Józef Unold wygłosił Laudację na cześć Jubilata i wręczył pamiątkową (w stylu regionalnym) płaskorzeźbędokumentującą Jubileusz Prezesa i odśpiewując chóralnie „Sto Lat” . Podczas uroczystego wystąpienia Jubilata przy konsumpcji  serwowanych potraw – gospodarz w wielkim skrócie przedstawił przebieg swojej przygody ze sportem podziękował wszystkim uczestnikom za pamięć i docenienie jego  pracy na rzecz polskiego sportu. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

 

\

/Bogusław Klimek/