• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Okręgowy Związek Piłki Nożnej - Nowy Sącz

Zaproszenie na XI Halowy Turniej Działaczy Sportowych - Nowy Sącz '2016

Email Drukuj PDF

Nowy Sącz 22.11.2016r.  

 ZAPROSZENIE

 ORGANIZATORZY XI  HALOWEGO  TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ DZIAŁACZY SPORTOWYCH im. A.SIEI - NOWY SĄCZ ‘2016”

 SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

 DO UDZIAŁU W TURNIEJU, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU: 17.12. 2016R. W N.SĄCZU

DZIĘKUJEMY  ZA  PRZYJECIE  NASZEGO  ZAPROSZENIA  I  ŻYCZYMY  WIELU  SPORTOWYCH  WRAŻEŃ  PODCZAS  TRWANIA  TURNIEJU.

PREZES OZPN NOWY SĄCZ 

ROBERT KORAL

___________________________________________________________________________________________________________________

 w załączeniu: regulamin turnieju

 Regulamin

XI  HALOWEGO  TURNIEJU PIŁKI  NOŻNEJ  DZIAŁACZY SOPORTOWYCH im. A.SIEI  -  NOWY SĄCZ ‘2016”

 I.   Organizator turnieju:

1.  Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu.

2.  Urząd Miasta Nowego Sącza.

II.  Cel turnieju:

1.  Upamiętnienie przedwcześnie zmarłego prezesa OZPN  Adama Siei.

2.  Popularyzacja halowej piłki nożnej  - wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.

3.  Nawiązanie kontaktów między klubami i uczestnikami biorącymi udział w turnieju.

4.  Podnoszenie umiejętności piłkarskich oraz sprawności fizycznej.

III. Termin i miejsce turnieju:

1.  17.12.2016r.  - Hala Sportowa MOSiR Nowy Sącz  ul.  Na Rurach 14 ( przy szkole nr 3 )

2.  Rozpoczęcie - godz.900

IV.  Zgłoszenia i uczestnictwo:

1.  W  turnieju startują reprezentacje okręgów, podokręgów, związków piłki nożnej, klubów sportowych,  zakładów pracy, stowarzyszeń  - zgłoszonych na piśmie lub telefonicznie.

2.  Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 10.12.2016r.

3.  Drużyna składa się z 10 zawodników + 2 osoby funkcyjne.

V.   Sposób rozgrywania turnieju:

1.  Podział na grupy, w grupach; „każdy z każdym”.

2.  Z  grupy dwie najlepsze drużyny awansują do finału „A”, pozostałe do finału „B”.

VI.  Przepisy gry w piłkę halową „futsalu”:

1.  Zespoły na parkiecie grają w składach 4+1, bramki: 3 x 2 m.

2.  Czas trwania zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn (10-12 min.).

3.  Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną Futsalu.

4.  Kierownicy drużyn wypełniają listę zawodników, który swoim podpisem potwierdza, iż wszyscy zawodnicy są mu znani i występują pod swoimi nazwiskami.

5.  W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, nie dotyczy podjętej przez niego decyzji.

6.  Prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w terminarzu na pozycji „goście”.

7.  Kapitan drużyny musi posiadać na ramieniu widoczną opaskę.

8.  Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt.

9.  O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje:

·       większa liczba zdobytych punktów,

·       wyniki bezpośredniego spotkania przy dwóch  zespołach z jednakową ilością punktów,

·       „mała tabela” przy trzech zespołach z jednakową ilością punktów,

·       lepsza różnica zdobytych bramek,

·      większa ilość zdobytych bramek,

·       w ostateczności „rzuty karne”

 VII. Kary dyscyplinarne:

1.  Zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną w hali.

VIII.  Postanowienia końcowe

1.  Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach uczestniczy na własną odpowiedzialność, którą potwierdza na liście zgłoszeń własnoręcznym podpisem.

2.  Na podstawie takiego oświadczenia, zawodnik zostaje dopuszczony do gry. W przypadku podania fałszywych danych, odpowiedzialność spoczywa na zawodniku oraz kierowniku drużyny.

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

4.  Podczas trwania całego cyklu rozgrywek na całym obiekcie (tj.boisko+szatnia+trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia

5.  Na każdej drużynie spoczywa obowiązek utrzymania porządku w szatniach i na trybunach, wszelkie zniszczenia materialne wynikłe z zaniedbań i obowiązków spoczywa na drużynie.

6.  Organizator ubezpiecza zawodników od OC i NW, obsadę sędziowską zabezpiecza KSOZPN N. Sącz.

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania ligi.

8.  Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem oraz jego interpretacja  należy do organizatora turnieju. 

 

PREZES OPZN NOWY SĄCZ

/-/ ROBERT KORAL

 

Odszedł z piłki Wielki Szlachetny Człowiek

Email Drukuj PDF

Więcej…
 

EGZAMINY KONTROLNE - NOWY TARG 19.11.2016

Email Drukuj PDF

Więcej…
 


Strona 1 z 101