• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Okręgowy Związek Piłki Nożnej - Nowy Sącz

ZEBRANIE Z KLUBAMI PRZED II RUNDĄ SEZONU ROZGRYWKOWEGO 2016/2017

Email Drukuj PDF

Więcej…
 

WAŻNE DLA TRENERÓW - Komunikat WG OZPN Nr 2/2017

Email Drukuj PDF

 

KOMISJA SZKOLENIOWA - WYDZIAŁ GIER OZPN

---------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT NR 2 / WG

z dnia 17 stycznia 2017 r.

 Nowe zasady wydawania i przedłużenia licencji trenerskich

   Komisja    ds. Licencji   Trenerskich MZPN Kaków    informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN A,  PZPN B,  PZPN C,  oraz  UEFA B,  UEFA C  odbywać  się  będzie od stycznia 2017 roku  wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia  6.02.2017r. na podstawie instrukcji /po niżej/:

Instrukcja składania wniosków

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych w celu wydania lub przedłużenia licencji należy załączyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji

2. Kopię dyplomu trenerskiego

    w przypadku ZPN: dyplomy  UEFA C, UEFA B, UEFA Futsal B, Dyplom II klasy, Dyplom I klasy, Legitymacja Instruktora;

3. Kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach trenerskich  /łącznie 15h, ale  minimum 5h z każdego z ostatnich 3-4 lat/

4. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego

5. Kserokopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej tylko  na konto:  Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

   /Kraków, ul. Solskiego 1 - konto MZPN:  Bank PEKAO SA Kraków: 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Uwaga: opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

* Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) - (100 zł za rok)
* Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)
* Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) - (50 zł za rok)

uwaga: opłatę za licencje dokonuje się  dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Trenerzy, którzy  złożyli  wnioski  do  Małopolskiego  Związku Piłki  Nożnej  po  22 grudnia 2016 roku  proszeni są  o ponowne ich złożenie na portalu https://pzpn24.pzpn.pl w terminie do 6.02.2017 r.

Informujemy   również, iż  został utworzony instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl,
dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ&t=35s

                                                         

 Komisja ds. Licencji Trenerskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

 

UWAGA - ZMIANA TERMINÓW HALOWYCH FINAŁÓW OZPN NOWY SĄCZ

Email Drukuj PDF

Więcej…
 


Strona 1 z 107