Uchwały

 1. Uchwały_nr_1-29_Zarządu_z_dnia_28.06.16
 2. Uchwały_nr_30-31_Zarządu_z_dnia_28.06.2016
 3. Uchwały_nr_32-43_Zarządu_z_dnia_25.07.2016
 4. Uchwały_nr_44-51_Zarządu_z_dnia_10.08.2016
 5. Uchwała_nr_52_Zarządu_z_dnia_30.09.2016
 6. Uchwała_nr_53_Zarządu_z_dnia_26.10.2016
 7. Uchwały nr 55-65 Zarządu z dnia 25.01.2017
 8. Uchwały nr 66-68 Zarządu z dnia 29.06.2017
 9. Uchwały nr 69-77 Zarządu z dnia 02.08.2017
 10. Uchwały nr 78-81 Zarządu z dnia 21.11.2017
 11. Uchwały nr 82-86 Zarządu z dnia 31.01.2018
 12. Uchwała nr 86 Zarządu z dnia 21.05.2018
 13. Uchwały nr 87-97 Zarządu z dnia 02.07.2018
 14. Uchwały nr 1-10 Prezydium Zarządu z dnia 25.07.2016
 15. Uchwały_nr 11-15 Prezydium Zarządu z dnia 5.08.2016
 16. Uchwały_nr 16-19 Prezydium Zarządu z dnia 26.04.2017
 17. Uchwała_nr 20 Prezydium Zarządu z dnia 20.06.2017
 18. Uchwały_nr 21-23 Prezydium Zarządu z dnia 09.08.2017
 19. Uchwała_nr 24 Prezydium Zarządu z dnia 09.03.2018
 20. Uchwała_nr 25-27 Prezydium Zarządu z dnia 27.04.2018
 21. Uchwały nr_1-7 Konwentu Prezesów z dnia 25.07.2016
 22. Uchwały nr_8-11_Konwentu Prezesów z dnia 10.08.2016
 23. Uchwały nr_12-15 Konwentu Prezesów z dnia 26.10.2016
 24. Uchwały nr 16-22 Konwentu Prezesów z dnia 25.01.2017
 25. Uchwały nr 24-27 Konwentu Prezesów z dnia 22.03.2017
 26. Uchwała nr 28-30 Konwentu Prezesów z dnia 29.06.2017
 27. Uchwały nr 31-35 Konwentu Prezesów z dnia 19.07.2017
 28. Uchwały nr 36-43 Konwentu Prezesów z dnia 02.08.2017
 29. Uchwały nr 44-46 Konwentu Prezesów z dnia 21.08.2017
 30. Uchwały nr 47 Konwentu Prezesów z dnia 02.07.2018
 31. Uchwała nr_1_Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.2016
 32. Uchwała nr_2_Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.2016
 33. Uchwała nr_3_Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.2016
 34. Regulamin_Zarządu_OZPN_w_Nowym_Sączu
 35. Regulamin_Prezydium_Zarządu_OZPN_w_Nowym_Sączu
 36. Regulamin_Konwentu_Prezesów_Podokręgów_OZPN_w_Nowym_Sączu
 37. Regulamin Komisji Rewizyjnej 2016
 38. Regulamin_Wydziału_Gier_OZPN_w_Nowym_Sączu
 39. Regulamin_Wydziału_Dyscypliny_OZPN_w_Nowym_Sączu
 40. Regulamin_Wydziału_Szkolenia_OZPN_w_Nowym_Sączu
 41. Regulamin_Wydziału_Piłkrstwa_Kobiecego_OZPN_w_Nowym_Sączu
 42. Regulamin_Wydziału_Piłkarstwa_Młodzieżowego_OZPN_w_Nowym_Sączu
 43. Regulamin_Rady_Trenerów_OZPN_w_Nowym_Sączu
 44. Regulamin_Rady_Seniorów_OZPN_w_Nowym_Sączu
 45. Regulamin_Komisji_Odznaczeń_OZPN_w_Nowym_Sączu
 46. Regulamin_Wydziału_Futsalu_OZPN_w_Nowym_Sącz
 47. Regulamin klasyfikacji sędziów OZPN Nowy Sącz w sezonie 2016-2017
 48. Program_działania_OZPN_Nowy_Sącz_na_lata_2016-2020
 49. Regulamin zasad awansów i spadków od klasy A do klasy B w sezonie 2017/18
 50. Struktura pionu szkolenia OZPN Nowy Sącz