Uchwały

  1. Uchwały_nr_1-29_Zarządu_z_dnia_28.06.16
  2. Uchwały_nr_30-31_Zarządu_z_dnia_28.06.2016
  3. Uchwały_nr_32-43_Zarządu_z_dnia_25.07.2016
  4. Uchwały_nr_44-51_Zarządu_z_dnia_10.08.2016
  5. Uchwała_nr_52_Zarządu_z_dnia_30.09.2016
  6. Uchwała_nr_53_Zarządu_z_dnia_26.10.2016
  7. Uchwały nr 55-65 Zarządu z dnia 25.01.2017
  8. Uchwały nr 66-68 Zarządu z dnia 29.06.2017
  9. Uchwały nr 69-77 Zarządu z dnia 02.08.2017
  10. Uchwały nr 78-81 Zarządu z dnia 21.11.2017
  11. Uchwały nr 82-86 Zarządu z dnia 31.01.2018
  12. Uchwała nr 86 Zarządu z dnia 21.05.2018
  13. Uchwały nr 87-97 Zarządu z dnia 02.07.2018
  14. Uchwały nr 98-108 Zarządu z dnia 07.08.2018
  15. Uchwały nr 109-113 Zarządu z dnia 20.08.2018
  16. Uchwały nr 114-116 Zarządu z dnia 27.11.2018
  17. Uchwały nr 117-120 Zarządu z dnia 07.02.2019
  18. Uchwały nr 121-125 Zarządu z dnia 29.03.2019
  19. Uchwały nr 126-129 Zarządu z dnia 27.06.2019
  20. Uchwały nr 1-10 Prezydium Zarządu z dnia 25.07.2016
  21. Uchwały_nr 11-15 Prezydium Zarządu z dnia 5.08.2016
  22. Uchwały_nr 16-19 Prezydium Zarządu z dnia 26.04.2017
  23. Uchwała_nr 20 Prezydium Zarządu z dnia 20.06.2017
  24. Uchwały_nr 21-23 Prezydium Zarządu z dnia 09.08.2017
  25. Uchwała_nr 24 Prezydium Zarządu z dnia 09.03.2018
  26. Uchwała_nr 25-27 Prezydium Zarządu z dnia 27.04.2018
  27. Uchwały nr_1-7 Konwentu Prezesów z dnia 25.07.2016
  28. Uchwały nr_8-11_Konwentu Prezesów z dnia 10.08.2016
  29. Uchwały nr_12-15 Konwentu Prezesów z dnia 26.10.2016
  30. Uchwały nr 16-22 Konwentu Prezesów z dnia 25.01.2017
  31. Uchwały nr 24-27 Konwentu Prezesów z dnia 22.03.2017
  32. Uchwała nr 28-30 Konwentu Prezesów z dnia 29.06.2017
  33. Uchwały nr 31-35 Konwentu Prezesów z dnia 19.07.2017
  34. Uchwały nr 36-43 Konwentu Prezesów z dnia 02.08.2017
  35. Uchwały nr 44-46 Konwentu Prezesów z dnia 21.08.2017
  36. Uchwały nr 47 Konwentu Prezesów z dnia 02.07.2018
  37. Uchwała nr_1_Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.2016
  38. Uchwała nr_2_Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.2016
  39. Uchwała nr_3_Komisji Rewizyjnej z dnia 15.07.2016
  40. Regulamin_Zarządu_OZPN_w_Nowym_Sączu
  41. Regulamin_Prezydium_Zarządu_OZPN_w_Nowym_Sączu
  42. Regulamin_Konwentu_Prezesów_Podokręgów_OZPN_w_Nowym_Sączu
  43. Regulamin Komisji Rewizyjnej 2016
  44. Regulamin_Wydziału_Gier_OZPN_w_Nowym_Sączu
  45. Regulamin_Wydziału_Dyscypliny_OZPN_w_Nowym_Sączu
  46. Regulamin_Wydziału_Szkolenia_OZPN_w_Nowym_Sączu
  47. Regulamin_Wydziału_Piłkrstwa_Kobiecego_OZPN_w_Nowym_Sączu
  48. Regulamin_Wydziału_Piłkarstwa_Młodzieżowego_OZPN_w_Nowym_Sączu
  49. Regulamin_Rady_Trenerów_OZPN_w_Nowym_Sączu
  50. Regulamin_Rady_Seniorów_OZPN_w_Nowym_Sączu
  51. Regulamin_Komisji_Odznaczeń_OZPN_w_Nowym_Sączu
  52. Regulamin_Wydziału_Futsalu_OZPN_w_Nowym_Sącz
  53. Regulamin klasyfikacji sędziów OZPN Nowy Sącz w sezonie 2016-2017
  54. Program_działania_OZPN_Nowy_Sącz_na_lata_2016-2020
  55. Regulamin zasad awansów i spadków od klasy A do klasy B w sezonie 2017/18
  56. Struktura pionu szkolenia OZPN Nowy Sącz
  57. Plan działania OZPN Nowy Sącz na 2019 rok
  58. Plan finansowy OZPN Nowy Sącz na 2019 rok
  59. Kalendarz imprez OZPN Nowy Sącz na 2019 rok