Info MZPN Kraków (dot. sezonu rozgrywkowego 2019/2020 oraz nadchodzącego 2020/2021

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że decyzje dotyczące sezonu 2019/20 i 2020/21 zostaną podjęte podczas posiedzenia Zarządu MZPN, które odbędzie się 28 maja br. Zgodnie z Komunikatem PZPN i Komunikatem Prezesów Wojewódzkich Związków Piłkarskich z dn. 7 maja br., stanowisko o zakończeniu rozgrywek IV ligi i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych musi być potwierdzone stosowną uchwałą Zarządu WZPN, w tym przypadku Zarządu Małopolskiego ZPN.  Stosowna  uchwała zostanie podjęta 28 maja br.

(Małopolski Związek Piłki Nożnej)

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu powinny być podjęte uchwały kierunkowe dotyczące sezonu 2020/21.