Eliminacje do turnieju o Puchar Prezesa PZPN – Powiatowe: 16.01.2021 (Nowy Sącz), Strefowe 23.01.2021r.

Już po raz czwarty odbędą się rozgrywki halowe o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach U-11 (rocznik 2010) i U-12 (rocznik 2009). Są to rozgrywki dla klubów-członków MZPN i PZPN, a więc de facto Klubowe Halowe Mistrzostwa Polski U-11 i U-12.

MZPN Podokreg Nowy Sącz eliminacje przeprowadzi w dniu 16.01.2021roku w Starym Sączu

(zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.01.2021)

Eliminacje Strefowe odbedą się w dniu 23 stycznia 2021 roku również w Starym Sączu

Eliminacje Wojewódzkie odbedą się w osatnich dniach miesiąca stycznia 2021 w Krakowie

( termin zostanie podany w poźniejszym teriminie)

Turnieje finałowe, z udziałem reprezentantów 16 województw, zostaną rozegrane w dniach 13-14 lutego 2021 r. w Warszawie.

Regulamin:

– czas gry: 1×15 minut w eliminacjach grupowych, 2×12 minut w finałach
– drużyny składają się z 10 zawodników; jednocześnie na boisku może przebywać 5 zawodników, tj. czterech zawodników w polu + 1 bramkarz
– mecze odbywają się w halach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych niż 40×20 m
– wykorzystuje się bramki o wymiarach 3m x 2m
– w czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników, obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych
– zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów
– mecze rozgrywa się piłkami nr 4 (jakimi się gra w piłce nożnej 11-osobowej)
– po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony wrzut na boisko na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia
– wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, z nieruchomo stojącej piłki, odległość przeciwnika od piłki minimum 2 m; dopuszczalne jest samodzielne wprowadzenie piłki na boisko, a następnie wykonanie dowolnego zagrania
– rzut karny wykonuje się z odległości 7 m
– bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie polem karnym
– po wyjściu piłki poza linię bramkową bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego ręką, do połowy boiska; za naruszenie przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii środkowej
– system rozgrywek w podokręgach: pucharowy lub z eliminacjami grupowymi (+finały)
– system rozgrywek w finałach strefowych i wojewódzkich: każdy z każdym
– ustalanie kolejności w grupach – wg zasad przedstawionych w regulaminie rozgrywek
– fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza jeden z opiekunów drużyny; pisemne oświadczenie w tym zakresie należy przekazać organizatorom turnieju, przed jego rozpoczęciem
– kluby we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu

Regulamin rozgrywek Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 TUTAJ
* Regulamin rozgrywek Puchar Prezesa PZPN  kategorii U-12 TUTAJ

  Informacja Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN  

W nawiązaniu do wpływających do nas zapytań dotyczących zasadności organizacji Turniejów Wojewódzkich o Puchar Prezesa PZPN U-11 i U-12 informujemy, iż wiążące w tym zakresie są postanowienia ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W świetle postanowień § 10 ust. 15. cytowanego Rozporządzenia – do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku (…) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Należy wskazać, iż Regulaminy Rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategorii U-11 oraz U-12 przyjęte zostały stosownymi Uchwałami Zarządu PZPN. Uchwałodawca w treści przywołanych Regulaminów jasno precyzuje formułę rozgrywek eliminacyjnych, które zostaną przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Tym samym należy uznać, iż eliminacje wojewódzkie w ramach Turnieju o Puchar Prezesa PZPN prowadzone są w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZPN. Ponadto wszystkie kluby biorące udział w Turnieju uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Z tego względu prowadzenie tej formy działalności sportowej, w oparciu o obowiązujące przepisy, w naszej ocenie jest dopuszczalne.
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN