Projekt nowopowstałych Lig „REGION POŁUDNIE” informacja dla klubów

Wobec pojawiających się pytań i wątpliwości dot. powstania nowych lig młodziżowych MZPN Podokręg Nowy Sącz  informuje, iż w miesiącu styczniu złoży projekt na Zarząd MZPN w Krakowie celem jego zatwierdzenia,