Informacja dla klubów w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020r.

W nawiązaniu do licznych pytań, wywołanych publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. informujemy, że PZPN wystosował do Ministerstwa Zdrowia prośbę o interpretację przepisów.

Na ten moment kluby chcące uzyskać zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Piłki Nożnej i Małopolskim Związku Piłki Nożnej powinny kierować maile na adres: rozgrywki@pzpn.pl

W rozporządzeniu wymieniony jest polski związek sportowy, którym w myśl ustawy o sporcie jest wyłącznie PZPN. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, na prośbę zainteresowanego klubu potwierdzi członkostwo i udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN oraz Małopolski ZPN.

Jeśli otrzymamy kolejne informacje z PZPN w ww. sprawach – zamieścimy je na stronie MZPN.

Małopolski Związek Piłki Nożnej