Ważne dla trenerów: „certyfikowanie” trenerów w czasie szkolenia Mobilnego AMO

Trenerze; w Extranecie24 funkcjonuje moduł „Mobilne AMO”. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję, w której pokazujemy jak działa ten moduł i w jaki sposób możesz z niego korzystać. Powstanie tego modułu jest ściśle powiązane z przyznawaniem za udział w szkoleniach Mobilnej Akademii Młodych Orłów certyfikatów oraz zaliczaniu tych szkoleń do przedłużanie licencji trenerskich. Poniżej przypominamy wytyczne dotyczące zaliczania szkoleń Mobilnego AMO do przedłużania licencji:

– udział w szkoleniach prowadzonych przez Mobilne Akademie Młodych Orłów będzie brany pod uwagę przy przedłużaniu licencji trenerskich.

– powyższe dotyczy wyłącznie posiadaczy licencji: Grassroots D, Grassroots C, UEFA C, PZPN B oraz PZPN A.

– w szkoleniu Mobilnego AMO może wziąć udział dowolna osoba w tym z wyższą licencją. W tym ostatnim przypadku jednak nie otrzyma godzin liczonych do przedłużania licencji.

– udział w jednym szkoleniu Mobilnego AMO ma określoną „wartość” 0,5 godziny.

– maksymalnie w ciągu roku kalendarzowego z tytułu obecności na szkoleniach Mobilnego AMO można uzyskać 2 godziny.

– udział w więcej niż jednym szkoleniu o tej samej tematyce (np. w innym powiecie) nie powoduje ponownego naliczenia wartości godzinowej, choć nie ma przeciwwskazań, żeby dowolna osoba wzięła udział kilkukrotnie w szkoleniu o tej samej tematyce.

– warunkiem uzyskania certyfikatu, a tym samym zaliczenia szkolenia Mobilnego AMO w poczet godzin do licencji uczestnik musi zapisać się na szkolenie przez portal pzpn24

Krystian Pać – trener Mobilnej Akademii Młodych Orłów w woj. małopolskim