KOMUNIKAT KOMISJI DS. LICENCJI TRENERSKICH MZPN KRAKÓW

Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN przedstawia aktualny wykaz trenerów z Małopolski zarejestrowanych na pzpn24.pzpn.pl wraz z numerami licencji i okresami ich ważności. Obowiązkiem trenera jest przedstawić sędziemu zawodów plastikowy identyfikator potwierdzający ważność licencji. W przypadku legitymowania się licencją nieujętą w wykazie (licencję przedłużono przed 2017 rokiem) należy przedstawić na żądanie właściwemu organowi prowadzącemu rozgrywki ważną legitymację papierową (dotyczy PZPN A i PZPN B). Komisja ds. Licencji Trenerskich przy MZPN przypomina o terminie odbioru licencji (plastikowy identyfikator) do dnia 31 sierpnia 2017 r. Po tym terminie Komisja Licencyjna ma prawo zawiesić ważność licencji. Wpłatę dokonuje się na miejscu w biurze lub na konto MZPN podane na stronie.

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN przyznała w sierpniu 2017 (w trybie nadzwyczajnym) licencje dla 13 trenerów, które są do odebrania w biurze MZPN : Szlęzak Jakub, Turek Tomasz, Gogola Andrzej, Kapusta Paweł, Olearczyk Wojciech, Baszczewski Mariusz, Kolasa Gabriel, Bukowiec Łukasz, Lesniak Marcin, Brzeziański Łukasz, Sioła Przemysław, Gruchacz Janusz I Kalicki Tomasz