„Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą i bardzo dobrze”

Małopolski Związek Piłki Nożnej

31-216 Kraków, ul. Solskiego 1

UCHWAŁA NR 80/P/19 Z DNIA 30.10.2019

PREZYDIUM ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W SPRAWIE ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH MAŁOPOLSKI

Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie uchwala, co następuje:

  1. Zobowiązuje się Zarządy Podokręgów MZPN do przeprowadzenia zebrań monotematycznych poświęconych analizie bezpieczeństwa na stadionach , ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sędziów.
  2. Zebrania powinny odbyć się po  zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2019/2020, a wnioski z tych zebrań mają być niezwłocznie przekazane do Prezydium Zarządu MZPN
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec.