MZPN Kraków – Wydział Szkolenia – informuje, proponuje, poleca

Plan  Organizacyjno-Szkoleniowy – maj 2019

Lp.

NazwaData/Godz.Miejsce

Uwagi

1.

 

Konferencja STPN

 

1/2.05.2019

Warszawa

Obiekty Legii 

5 trenerów
2.XIX Turniej U-11

im. Juliana Mytnika

03.05.2019

g.9:00 – 14:00

 

obiekty sportowe

Skawy Wadowice

kadry OZPN

r.2008

3Inauguracja

Premium Coach

06/13.05.2019

Kluby ligowe MZPN

staże szkoleniowe

6 trenerów

 

4.Puchar PZPN

Im .Deyny i Górskiego

08.05.2019

g.11:00-13:00

Suche Stawy

MZPN

OZPN Opole

5.Szkoleniowe 

poniedziałki

13.05.2019

g.19:00

MZPN  Kraków

kierunki rozwoju

6.

Zebranie Wydziału

Szkolenia

20.05.2019

g.11:00

MZPN Kraków

w/g.planu

(projekt)  „OTWARTE PONIEDZIAŁKI MZPN”

 Założenia projektu:  Projekt „Szkoleniowe poniedziałki autorstwa Wydziału Szkolenia MZPN ma celu, poprzez cykliczne spotkania, stworzenie warunków do wymiany informacji między trenerem pracującymi z dziećmi i młodzieżą a przedstawicielami Wydziału Szkolenia MZPN. Zacieśnienie współpracy przyczyni się do podniesienie jakości szkolenia młodzieżowego zarówno w aspekcie metodycznym (nauczanie i doskonalenie gry w piłkę nożną)  i organizacyjnym (zmiany w systemie rozgrywek, przepisów gry, itp.).

Opis projektu: Spotkania mają charakter otwarty i może w nich wziąć udział każdy trener po wcześniejszym elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa (do dnia przed spotkaniem!). Spotkania odbywać się będą w drugi poniedziałek każdego miesiąca w roku (z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień) w godzinach 19.00-21.00 w miejscu wskazanym przez Organizatora (MZPN) w formularzu zgłoszeniowym. W ramach spotkań podejmowane będą kluczowe dla piłkarstwa młodzieżowego zagadnienia, w tym sprawy związane z regulaminami rozgrywek i ich organizacją (kwestie awansów i spadków, liczby drużyn w danej lidze, rozgrywki halowe, itp.), kwestie certyfikacji i możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego (m.in. pozyskiwanie grantów) oraz kluczowe aspekty szkolenia dzieci i młodzieży.

Plan spotkania:

19:00-19:45 – realizacja głównego tematu spotkania zaproponowanego przez Wydział Szkolenia MZPN (forma wykładu, szkolenia, warsztatu, inne)

19:45-20:00 – przerwa kawowa

20.00-21.00 – otwarta dyskusja nad tematyką zaproponowaną przez uczestników.

I otwarte spotkanie : 

„Szkoleniowe poniedziałki MZPN”: 13.05.2019r. – g.19:00-21:00 – biuro MZPN-Kraków ul.Solskiego 1

 TEMATYKA: „Kierunki rozwoju piłkarstwa młodzieżowego w Małopolsce – zmiany i wyzwania na przyszłość” .