Pomimo niesprzyjającej pogody odbył się piękny Jubileusz 25-lecia powstania Klubu „Amator” Paszyn

uhonorowani; od lewej; Łukasz Zwoliński, Michał Uroda, Piotr Gajdosz, Zbigniew Kożuch, Wojciech Skrzypiec, Bogdan Oleksy, Jerzy Leszcyński, Paweł Rajski, Michał Uroda 

Pod znakiem uroczystości jubileuszowych 25-lecia  LKS Amator Paszyn przeszedł wczorajszy dzień  w sporcie i przy dobrej muzyce. Na uroczystość  zjechali jej członkowie wraz Zarządem Klubu, sympatycy klubu oraz przedstawiciele władz samorządowych i sportowych. Podczas uroczystej akademii, w  której wzięli udział nie tylko  jej  główni aktorzy, czyli KS Amator Paszyn,   a także wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, delegacja MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu  reprezentowana przez wiceprezesa Jerzego Leszczyńskiego oraz sekretarza Zarządu Bogusława Klimka oraz licznie zgromadzona miejscowa społeczność. Ze względu na liczne obowiązki zawodowe nie mógł być obecny szef sądeckiej piłki nożnej Paweł Cieślicki. Przesłał List Gratulacyjny, który pozwolę sobie go przytoczyć.

Paszyn, dnia 13.08.2022

Szanowny Panie Wójcie! Szanowny Panie Prezesie! Szanowni Państwo!

 W imieniu Zarządu MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu oraz swoim własnym pragnę złożyć na ręce Pana Wójta oraz  Prezesa klubu serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w związku z obchodzonym dziś Jubileuszem 25-lecia powstania Ludowego  Klubu Sportowego „Amator” Paszyn. Wszystkim, którzy przyczynili się do budowy i rozwoju Klubu, działaczom i zawodnikom składam podziękowania i przekazuję wyrazy szacunku. Okres 25 lat bogatej tradycji sportowej, to wysiłek kilku pokoleń działaczy, zawodników, trenerów i osób tworzących niepowtarzalną atmosferę wokół sportu jaką jest niewątpliwie piłka nożna w Paszynie. Dzisiejszy Jubileusz jest wyjątkową okazją do podsumowania działalności Klubu, złożenia podziękowania jego założycielom oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni minionych lat przyczynili się do rozwoju piłki nożnej  w waszym regionie. Pamiętamy o wielkim zaangażowaniu władz gminy, działaczy i lokalnego środowiska sportowego w przedsięwzięciu, jakim była budowa przepięknego obiektu: stadionu i pawilonu sportowego. Wszystko po to, aby wasi sportowcy mieli godne warunki do treningów a kibice mogli zasiąść na trybunach i być świadkami licznych wydarzeń sportowych.

Ludowy Klub Sportowy „Amator” Paszyn jest również nierozerwalnie związany z naszym Związkiem, wrósł w jego historię, znalazł trwałe miejsce w sercach działaczy wcześniej Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a obecnie MZPN Podokręgu Piłki Nożnej. Z dumą i radością obserwujemy kolejne osiągnięcia Waszych piłkarzy. Sport kształtuje charaktery, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi, uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, wygranych meczy, wzruszeń, ale przede wszystkim twarda szkoła życia.

I za ten trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z waszą młodzieżą, wszystkim trenerom, działaczom i władzom Ludowego Klubu Sportowego „Amator” proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania. Jest jeszcze jeden wątek w historii tego klubu, który chciałbym podkreślić, to mądrość działaczy, nikogo nie wymieniam z imienia i nazwiska, zawsze jest ryzyko, że się kogoś pominie ale właśnie za taką normalność dziękuję.

W imieniu Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata działalności klubu obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.

 Prezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu; Paweł Cieślicki

 Szanowni Państwo!

Za włożony trud w powstanie klubu, za ogrom pracy społecznej  na rzecz LKS „Amator” Paszyn” – uchwałą Zarządu MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu uhonorowano klub okazałym pucharem oraz przyznano pamiątkowe grawertony n/wym. osobom:

Zbigniew Kożuch             – honorowy prezes klubu i jego założyciel

Bogdan Oleksy                  – prezes klubu

Piotr Gajdosz                     – wiceprezes klubu

Łukasz Zwoliński             – obecny trener

Paweł Rajski                      – pierwszy  trener

Wojciech Skrzypiec         – sołtys wsi Paszyn

Mateusz Orlecki                – wieloletni działacz klubu

Patryk Mika                        – wieloletni działacz klubu

 Tadeusz Zwolennik         – wieloletni działacz klubu

 Michał Uroda                     – wieloletni działacz klubu

 

4

Jubileuszowy mecz p. Oldboys Amator & LKS Amator Paszyn

Hubert Kożuch – główny aktor meczu jubileuszowego