SPOTKANIE/ZEBRANIE Z PREZESAMI/TRENERAMI GRUP MŁODZIEŻOWYCH DOT. SEZONU JESIEŃ 2021

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz 

PRZYPOMINA

Szanownym Panom Prezesom, Trenerom

 zainteresowanych grupami młodzieżowymi prowadzonymi przez tut. Związek

iż w sobotę, 31 lipca 2021 o godz. 10:00

w Budynku Klubowym KS „Helena” Nowy Sącz ul. Starowiejska

odbędzie się spotkanie dot. terminarzy grup młodzieżowych

(nie dotyczy Regionalnych Lig „Południe”).

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz