Środa-20.11.2019 – godz. 15:00 – spotkanie Prezesa MZPN Podokręgu Nowy Sącz z Przedstawicielami Klubów Sportowych w sprawie podjętej uchwały MZPN Nr 80/P/19 z dnia 30.10.2019r.

W ślad za uchwałą Zarządu MZPN Kraków Nr 80/P/19 z dnia 30.10.2019r.w sprawie analizy bezpieczeństwa na stadionach – Prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz serdecznie zaprasza Przedstawicieli Klubów Sportowych z bezpośredniego działania Podokręgu na spotkanie które odbędzie się w środę 20 listopada 2019r. o godz. 15:00 w budynku Klubu Sportowego „Helena” Nowy Sącz ul. Starowiejska –  w celu analizy bezpieczeństwa na stadionach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sędziów.

Sprawę proszę potraktować priorytetowo!   prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz Robert Koral

_______________________________________________________

treść uchwały:

_______________________________________________________

Małopolski Związek Piłki Nożnej

31-216 Kraków, ul. Solskiego 1

UCHWAŁA NR 80/P/19 Z DNIA 30.10.2019

PREZYDIUM ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W SPRAWIE ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH MAŁOPOLSKI

Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie uchwala, co następuje:

  1. Zobowiązuje się Zarządy Podokręgów MZPN do przeprowadzenia zebrań monotematycznych poświęconych analizie bezpieczeństwa na stadionach , ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa sędziów.
  2. Zebrania powinny odbyć się po  zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2019/2020, a wnioski z tych zebrań mają być niezwłocznie przekazane do Prezydium Zarządu MZPN
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec.