Włodzimierz Basiaga patronem Stadionu KS Kolejarza Stróże – GRATULUJEMY

Włodzimierz Basiaga patronem Stadionu KS Kolejarz Stróże!

W sobotę (tj. 6 sierpnia 2022r) na stadionie Klubu Sportowego Kolejarz Stróże
odbyła się wielka historyczna uroczystość:
Nadanie imienia Pana Włodzimierza Basiagi
Stadionowi KS „Kolejarz” Stróże.
Uroczystości rozpoczęły się  mszą świętą, którą celebrował  miejscowy proboszcz   parafii,  po czym nastąpił przemarsz wszystkich obecnych na stadion, gdzie została  poświęcona i otworzona  pamiątkowa tablica ku czci i pamięci śp. Włodzimierza Basiagi,  (która została umieszczona na ścianie budynku klubowego „Kolejarza” Stróże).  Po uroczystym poświęceniu i otwarciu wszyscy zastali zaproszeni na płytę boiska ,gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Na wstępie głos zabrał Prezes Zarządu Klubu Sportowego „Kolejarz”  Mirosław Matusik, który w swoim wystąpieniu  podziękował wszystkim zebranym za tak liczne zgromadzenie i zaprosił do wspólnego świętowania podczas meczów tak seniorów jak i młodych adeptów z Akademii Kolejarz oraz  części artystycznej, która trwała aż do późnych godzin wieczornych zakończona pokazem pirotechnicznym) – rozświetlając niebo nad stadionem Klubu na cześć  Włodzimierza Basiagi. Po otwarciu i powitaniu Gości; którzy wzięli udział w uroczystościach głos zabrał Wiesław  Rębilas, który  przedstawił  zgromadzonym życiorys sobotniego bohatera wydarzenia, nie szczędząc przy tym miłych słów, hołdując wieloletniej pracy i oddaniu w działanie Klubu Sportowego  „Kolejarz”. Następnie głos zabrał wójt gminy Grybów  Jacek  Migacz, który również nawiązał do 55 letniej działalności Włodzimierza Basiagi, a radny Powiatu Nowosądeckiego  Antoni Poręba – honorowy prezes  Klubu Sportowego Kolejarz, wzbogacił uroczystość piękną  przemową, nawiązując do współpracy z ówczesnym działaniem Włodzimierzem Basiagi  oraz podzielił się interesującymi faktami nt. funkcjonowania klubu w latach 1949 – 2007. Również Janusz i Ryszard Basiaga synowie śp. Włodzimierza – dziękując prezesowi oraz działaczom klubu za pracę oraz wielkie poświęcenie się dla  prawidłowego funkcjonowania klubu, złożyli hołd ówczesnym działaczom, którzy kontynuują wielkie dzieło oddanego społecznika, jakim był współzałożyciel i późniejszy sekretarz klubu.  Wśród zaproszonych gości był również: Prezes MZPN Podokręgu Nowy Sącz Paweł Cieślicki, który w swoim wystąpieniu nawiązał do 55 lat działalności śp. Włodzimierza. Swoją obecnością zaszczycili: Władysław Nowak  – szef firmy „Mosty Mowak” główny sponsor klubu oraz prezes Wisły Kraków, Burmistrz Miasta Grybów Pan Paweł Fyda oraz byli działacze oraz aktualni sponsorzy KS „Kolejarz”.
Na koniec wystąpień szczególne podziękowania  na ręce Pana Jerzego Radzika – inicjatora uroczystości skierował prezes klubu Mirosław Matusik, który  podkreślił wielkie zaangażowanie w przygotowanie  uroczystości, kierując słowa podziękowań również na ręce  p/p. Kazimierza Igielskiego  oraz p. Justyny Gryboś. Uroczystość nadania imienia Stadionu KS Kolejarz Stróże Włodzimierza Basiagi dostarczyło nam  wszystkim  wielu emocjonujących wzruszeń i wrażeń.

Laudacja na cześć śp. Włodzimierza Basiagi – wystąpienie Prezesa MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu Pawła Cieślickiego 

W imieniu Zarządu MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a Władzom Klubu oraz organizatorom tej zacnej uroczystości pięknie dziękuję za zaproszenie.  To zaszczyt uczestniczyć w tak ważnym dla Klubu i społeczności piłkarskiej wydarzeniu jakim jest nadanie Klubowi Patronatu. Cieszę się, że inicjatorzy tej wielkiej sprawy nie ustali w dążeniu do finału i dzięki temu dzisiaj w przeszło siedemdziesięcioletniej, pięknej historii Klubu Kolejarza Stróże możemy uczestniczyć w uroczystości nadania stadionowi Klubu imienia Włodzimierza Basiagi.

Pan Włodzimierz Basiaga – honorowy Prezes KKS Kolejarza Stróże – postać nietuzinkowa – legendarny działacz, współzałożyciel Klubu Kolejarz Stróże, a właściwie jak podają źródła od 1949 roku „Terenowego Koła Sportowego Kolejarz” pracował zawsze z pełnym oddaniem dla tego Klubu, reprezentował barwy Kolejarza Stróże występując również jako zawodnik – na pozycji obrońcy. Kochał ten Klub – zawsze tam był – pracował społecznie – poświęcił mu z oddaniem pół wieku swojego życia, dlatego niewątpliwie zasługuje na hołd, który składamy mu poprzez uczestnictwo w tej pięknej uroczystości.  Mówię to z pełną odpowiedzialnością, gdyż miałem przyjemność osobiście jeszcze jako zawodnik Barciczanki spotykać się z serdecznością i kompetencją Pana Włodzimierza Basiagi na meczach w Stróżach.

Szanowni Państwo – niewątpliwie jest naszym wielkim obowiązkiem – naszym – dojrzałego pokolenia społeczności piłkarskiej – pamiętać o takich ludziach, a przede wszystkim przekazywać te wartości młodemu pokoleniu. Tym bardziej cieszę się i jestem wdzięczny Państwu za to upamiętnienie Pana Włodzimierza Basiagi. Szczególnie chcę podziękować Prezesowi Klubu, Działaczom, których rola w tym procesie jest nie do przecenienia. Wierzę, że dzięki Państwa wysiłkom i zaangażowaniu kolejne pokolenia zawodników będą formowane w duchu zdrowej sportowej rywalizacji. Nasze pokolenie wychowywało się na dobrych wzorcach – był nim min. Patron Waszego Klubu, to i my miejmy dalej energię, aby hasło „Łączy nas piłka” nie było tylko pustym sloganem.

Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękując za godne upamiętnienie Pana Włodzimierza Basiagi, życzę Państwu wielu sukcesów w działalności sportowej, społecznej i osobistej, piłkarzom dobrych wyników – wszelkiej pomyślności. Niech nowy Patron Kolejowego Klubu Sportowego Kolejarza Stróże będzie dla całej lokalnej społeczności wzorem i inspiracją do codziennej, wytrwałej, rzetelnej pracy.                     Paweł Cieślicki – Prezes MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu