WYDZIAŁ GIER – OBCOKRAJOWCY SPOZA UNII – ZGŁOSZENIA W SEZONIE 2022/2023

W sezonie 2022/2023 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym – w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN – może występować na boisku jeden zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.

Lubań Maniowy (IV liga) jest pierwszym klubem w nowym sezonie, który korzysta z nowych przepisów i ma w składzie trzech obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Po przedstawieniu dokumentów i stosownej opłacie, na boisku równocześnie może przebywać dwóch z trzech poniżej wymienionych graczy:
Brahim Diaz (Kolumbia) – amator
Robson Quintanilha (Brazylia) – profesjonalista
Mikhail Chariusaki (Białoruś) – profesjonalista

Słomniczanka (IV liga). W klubie ze Słomnik amatorem będzie Souza Oliveira Wibson (Brazylia), a graczem profesjonalnym Alenzuela Aparicio Heinner Rodrigo (Kolumbia).

Sokoła Słopnice (V liga wschodnia) – Shahin Zakiyev (Azerbejdżan) posiadający kontrakt profesjonalny.

* * *
Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej dopuścił równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika

(z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po opłacie za zgodę do gry.

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023

§ 7

1. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników – cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. Ponadto w każdym meczu mistrzowskim może występować równocześnie na boisku dowolna liczba zawodników – cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 i 3.
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzona i uprawniona dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym płatne uprawnienie do gry drugiego i każdego kolejnego może nastąpić po przedstawieniu przez klub
dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Status gry obywateli Ukrainy będzie uzależniony od uchwał Zarządu PZPN.
W sezonie 2022/2023 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym – w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN – może występować na boisku: 1 zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po opłacie za zgodę do gry:
– w IV, V lidze i klasie okręgowej – 2000 zł
– w klasie A, B i C – 1000 zł
– w IV i V lidze kobiet – 500 zł