Zostań sędzią – Kolegium Sędziów OZPN Nowy Sącz prowadzi zapisy. Zapraszamy!

Informujemy wszystkich, którzy chcą zostać sędzią piłki nożnej, że KmS Nowy Sącz prowadzi stały nabór kandydatów na kurs sędziowski . Kurs rozpocznie się 25 stycznia 2019r.  i potrwa do końca lutego. Spotkania będą się odbywać 2 razy w tygodniu: w piątki o 17 lub 18 i soboty o 10. Każde spotkanie potrwa 1-2 godziny. Szczegółowy plan kursu przedstawiony zostanie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.  Zainteresowanych przystąpieniem do kursu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres: komisjasedziowska@gmail.com

 Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci:

 1. Ankieta – Podanie;
  2. Dwie aktualne fotografie (podpisane);
  3. Zaświadczenie lekarskieo braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego (należy przynieść oryginał oraz kopię na egzamin kondycyjny w marcu);
  4. Oświadczenie kandydata;
  5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);
  7. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 16-18 rokiem życia).

 Minimalny wiek kandydata – ukończone 16 lat. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz kondycyjnej. Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata nabytej w trakcie trwania kursu – test składający się z 30 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat poddawany jest egzaminowi kondycyjnemu – test interwałowy.

Zaliczenie w/w egzaminów pozwala na rozpoczęcie pracy na boisku w charakterze sędziego piłki nożnej. Kontakt do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu: e-mail: komisjasedziowska@gmail.com

/źródło; KmS Nowy Sącz/