REGULAMIN I LIGA ŻAKÓW – WIOSNA 2017

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

W  N o w y m    S ą c z u

 

R E G U L A M I N

rozgrywek o mistrzostwo ŻAKÓW ( rocznik 2008  i młodsi )w sezonie wiosna 2016/2017 r.

 

 1. W rozgrywkach Żaków obowiązuje rocznik 2008 – 2009 – może brać również udział zawodnik pod warunkiem, iż ukończył 7 lat + 1 dzień.
 2. Zawody odbywają się systemem ligowym, każda liga liczy od 6 do 10 drużyn.
 3. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie ważne do 6 miesięcy o ile lekarz nie zaleci krótszego badania, oraz aktualny dokument tożsamości ( legitymacja szkolna, paszport ).
 4. Przed każdymi zawodami zgodnie z Uchwałą nr 126 Zarządu OZPN Nowy Sącz z dnia 3 marca 2015 r.,  sędzia zarządza obligatoryjną konfrontację oraz ją przeprowadza w obecności kapitanów obu drużyn ( od trampkarza w dół obecni muszą być pełnoletni opiekunowie ) zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę  Nożną.
 5. Opiekunowie na zawodach muszą posiadać aktualną listę uprawnionych przez tut. Wydział zawodników. Udział w grze zawodnika bez potwierdzenia na liście zgłoszeń będzie traktowane jako udział nieuprawnionego zawodnika – mecz zostanie zweryfikowany walkowerem a dany klub ukarany karą finansową w wysokości 100 zł .
 6. Osoba sprawująca opiekę nad zawodnikami musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe   oraz posiadać aktualną licencje trenerską.
 7. Zawody odbywają się na boiskach o wymiarach: szerokość 26 – 30 m, długość 40 – 46 m. Dopuszcza się grę na boiskach z nawierzchnią sztuczną . Bramki 2 x 3 m  lub 2 x 5 m. Rzut karny przy bramkach 2 x 3 m z 7 m, przy bramkach 2 x 5m z 7 m. Piłka do gry nr 4. Pole karne  : 11 x 7 m . Czas gry wynosi 4 x 12 min. z 5 min. przerwą.
 8. Linie – dopuszczalne stożki.
 9. Kadra na każdy mecz wynosi maksymalnie 18 zawodników, na boisku występuje jednocześnie 5 zawodników w tym bramkarz. Gra bez spalonych.
 10. Zmiany zawodników odbywają się systemem „ hokejowym „ z możliwością powrotnych zmian.
 11. Zawodnicy występują tylko w obuwiu miękkim tzw.: Lanki, trampki, tenisówki itp.
 12. Sędziów do prowadzenia zawodów zabezpiecza   KS OZPN      ( po jednym    na dany mecz ) gospodarz   opłaca sędziego. Sprawozdanie należy wypełnić wg ogólnie przyjętych zasad.
 13. Zawody prowadzone są wg Przepisów gry w piłkę nożną za wyjątkiem poprawek zawartych w niniejszym regulaminie.
 14. Bramki nie można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry
 15. Bramkę można zdobyć z rzutu wolnego z połowy przeciwnika przy odległości muru 5 m.
 16. Wrzut – wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio – przeciwnik znajduje się w odległości 3 m
 17. Rzut od bramki – tylko do połowy boiska, bramkarz zwalnia piłkę z rąk jedynie do połowy boiska, gra bez spalonego.
 18. Kary: wymiana zawodnika ukaranego na 2 minuty ( zespół gra w komplecie ).
 19.  Za zgodą  Wydziału/Komisji Gier danego Okręgu lub Podokręgu, możliwe jest posiadanie dwóch drużyn różnych (a w szczególnych przypadkach tych samych) roczników w tej samej klasie i grupie rozgrywkowej, ale pod warunkiem uprawnienia zawodników do gry na osobnych listach (przepis ten nie dotyczy bramkarzy). Gra zawodników uprawnionych do gry w zespole np. Orzeł I w zespole Orzeł II będzie traktowana jako gra zawodników nieuprawnionych, z konsekwencjami wynikającymi z tego faktu – zmiany zawodników na listach mogą być dokonane  tylko w okresie zimowego okienka transferowego.
 20. .Zawodnik w  kategorii wiekowej trampkarza lub młodzika może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, pod warunkiem że przerwa pomiędzy zawodami – od zakończenia pierwszych zawodów do rozpoczęcia drugich zawodów – wyniesie minimum 48 godzin. Przepis nie dotyczy bramkarzy .
 21. Klub posiadający dwa lub więcej zespołów sporządza oddzielnie listy dla każdej drużyny – zawodnik wpisany na jedną listę nie może być wpisany na drugą listę i występować w drugim zespole w tej samej kategorii wiekowej ( zmiany zawodników na listach mogą być dokonane tylko w okresie zimowego okienka transferowego.
 1. Klubom przysługuje odwołanie odnośnie przebiegu zawodów do Wydziału Gier po wniesieniu kaucji protestacyjnej w wysokości 100 zł zgodnie z art. 2 ust 8 pkt 8.1 Uchwały nr 9/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. Zarządu  MZPN  w Krakowie.
 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do WG OZPN Nowy Sącz.
 3. Regulamin został opracowany na posiedzeniu WG OZPN Nowy Sącz oraz zatwierdzony przez Zarząd OZPN Nowy Sącz.