Komunikat nr 57/20

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

PODOKRĘG NOWY SĄCZ

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 34,   33-300 NOWY SĄCZ

Nr konta: 12 1240 4748 1111 0000 4869 9125       NIP 734 35 78 920

 

 

Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz

KOMUNIKAT NR 57/KG/20  z dnia 05.09.  2020r.

 

                Komisja Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz informuje, iż w dniu 3.09.20120 r. odbyło się spotkanie prezesów podokręgów i przewodniczących szkolenia.

Spotkanie zostało zwołane z inicjatywy Prezesa MZPN Podokręg w Nowym Sączu Roberta Korala w celu ustalenia zasad powołania od sezonu wiosna  2021 nowych wspólnych dla podokręgów lig młodzieżowych.

Na zebraniu ustalono, iż od sezonu wiosna 2021 zostają powołane wspólne ligi jun. Młodszego, trampkarza oraz młodzika. Liga juniora starszego powołana będzie od jesieni 2021 r.

Zostały ustalone wstępne zasady powołania lig:

1) każda z lig będzie liczyła 8 drużyn ( w przypadku gdy któryś z podokręgów z różnych przyczyn nie będzie mógł wystawić dwóch lub jednego przedstawiciela to nad tym tematem pochylą się Prezesi Podokręgów na kolejnym spotkaniu)

2) ligi będą nosiły nazwę REGIONALNA LIGA ……………….. POŁUDNIE

3) ligi będą prowadzone rotacyjnie od wiosny wg ustalenia:

  1. a) juniorzy młodsi – MZPN Podokręg Nowy Sącz
  2. b) trampkarze – MZPN Podokręg Limanowa
  3. c) młodzicy – MZPN Podokręg Nowy Targ

Ustalono, iż następne spotkanie prezesów odbędzie się w miesiącu listopadzie na którym zostanie dopracowany projekt regulaminu powyższych rozgrywek przesłany przez Prezesa Stanisława Struga. Nad tym regulaminem winni pochylić się przedstawiciele komisji szkolenia ,  komisji gier i komisji dyscypliny poszczególnych  podokręgów. Po zatwierdzeniu regulamin zostanie przesłany do MZPN w Krakowie o uwzględnienie w regulaminach wiosennych powyższych propozycji.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                  KG Podokręgu MZPN w  Nowy Sącz

                                                                                                             /-/Antoni Ogórek